Noticies

Març 2022: GFA Natura Abstracta

fotografies de natura (paisatge, flora o fauna) amb clars valors estètics, independents de la seva capacitat representativa (art abstracte vs. art figuratiu/representatiu).
Cap element humà o d’origen humà, estarà permès a l’escena.

Com a referència, suggerim veure l’obra de Sandra Bartocha o Uge Fuertes.