Març 2023: Reflexos (GFA)

© Copyright Joan Pous

Reflexos

Un reflex és una realitat desfigurada, exaltada o copiada? transparent, atrapada, buscada, trobada, visible o indefinida?
Reflexos perfectes ( o no ) on no sabem quin dels dos és l’original, reflexos als miralls, reflexos a l’aigua, reflexos als ulls i fins i tot reflexos a casa. I per què reflexos? Perquè sí, perquè son bonics, perquè son un repte, perquè creen major interés i profunditat, perquè creen simetries, perquè son arreu i perquè tot s’ha de probar!