Novembre 2022: Instant Precís AFT

En la fotografia hi ha dos llenguatges: el fotogràfic i el compositiu. El llenguatge compositiu és aquell on la composició és la base de la fotografia realitzada: moment, equilibri, estructura, proporcions, esquema tonal…. tot per aconseguir un bon impacte visual.
En el llenguatge fotogràfic, l’“instant precís” és la raó de ser. Henri Cartier-Bresson fou el primer a parlar d’aquest concepte, tot i que en la seva fotografia, l’instant precís era un instant induït o construït dins una composició. Actualment, quan parlem d’instant precís, ens referim a un instant irrepetible, o poc repetible en el temps, que ens emocioni i li doni una càrrega tan important a la fotografia , que fa que la composició no tingui tanta rellevància. Per posar un exemple, la majoria de fotos presentades en certamens com el Worldpress photo, predomina aquest tips de llenguatge tot i que hi pot haver
una combinació dels dos.

En resum, es podria dir que depenent de la freqüència i l’impacte emocional, un instant precís pot ser més bo o menys.

Per exemple: una copa de vi que cau és un instant precís, però una persona en flames sortint d’un incendi, tindrà molt més valor com a instant precís.

Altres exemples de Instant precís