Octubre 2021 : GFM Color Protagonista

Un Color protagonista
El tema es lliure. La condició sine qua non és que en la foto hagi un color que sigui clarament el protagonista.
No necessàriament ha d’ocupar gran part de l’escena. Pot haver-hi més d’un color. No obstant, un ha de ser clarament el protagonista.
IMPORTANT: No es permet la tècnica del cut-out (desaturat selectiu)