Octubre 2022: Canvi climàtic AFR

A què ens referim quan parlem de canvi climàtic?

El canvi climàtic és l’alteració del clima i les temperatures de la terra que afecta els ecosistemes i origina canvis que directament o indirectament són produïts per l’activitat humana. L’augment excessiu dels «gasos de l’efecte hivernacle» contribueix a la variació de la temperatura i al deteriorament de la capa d’ozó. L’excés de gasos és generat per les diverses activitats de l’home, com l’ús d’energies elèctriques, la dependència de les indústries de combustibles fòssils o la contaminació de les zones urbanes amb els transports, el mal ús dels residus, els processos industrials, etc
L’impacte mediambiental repercuteix en gran mesura a la sequera dels rius i la falta d’aigua potable, com també als canvis en les condicions de la producció d’aliments i l’augment de desastres naturals com sequeres, onades de calor i inundacions.

Intenta plasmar en una fotografia efectes del canvi climàtic, tan sigui de forma real com conceptual.

Resultats , comentaris i fotos de la convocatòria