admin

Novembre 2021: AFR Terror

És el sentiment de por o fòbia en la seva expressió màxima. L’objectiu es provocar sensació de por extrem a l’espectador. Fes que la teva fotografia transmeti terror.

Març 2022: GFA Natura Abstracta

fotografies de natura (paisatge, flora o fauna) amb clars valors estètics, independents de la seva capacitat representativa (art abstracte vs. art figuratiu/representatiu).
Cap element humà o d’origen humà, estarà permès a l’escena.

Com a referència, suggerim veure l’obra de Sandra Bartocha o Uge Fuertes.

Juny 2022: Arquitectura moderna del segle XXI

Les fotografíes han d’expressar una visió personal de l’arquitectura i l’Urbanisme Modern del Segle XXI
Construccions impressionants, singulars que s’han convertit en emblemes del nou urbanisme i de les ciutats.
Característiques de l’arquitectura Moderna:
Simplicitat, Transparència, Ús de línies, Grans espais oberts i finestrals, asimetría intencionada

S’entendrà com Arquitectura Moderna del Segle XXI totes aquelles construccions des de la darrera década del segle XX fins l’actualitat (1990- actualitat; des de les Olimpíades de Barcelona fins avui)