Bases 7ena. LLiga Intercomarcal de Fotografia 2023-24


PARTICIPANTS

Els participants de la lliga Intercomarcal de Fotografía (a partir d’ara, LLIF) seran exclusivament els Socis/es de les diferents associacions que vulguin participar sense limitació de edat. La participació es gratuïta. Es permet També participacions independents sense pertànyer a cap grup o associació. Aquests no puntuaràn per la classificació d’associacions.

S’estableixen  quatre categories:

 • Infantil: tots els participants que en data 7 de Juliol de 2023 tinguin 14 anys o menys
 • Sènior : tots els participants que en data 7 de Juliol de 2023 tinguin 65 anys o mes
 • Debutants: Tots els participants nouvinguts a la lliga que no hagin presentat cap foto en edicions anteriors.
 • General: Tots els participants. Un Participant pot concorrer a mès d’una categoria si compleix amb les condicions.

CONVOCATÒRIES

Hi haurà 6 convocatòries de les quals hi haurà uns convocatòria Lliure  i un Ral.li fotogràfic Telemàtic

Les dates de les convocatòries son:

El lliurament de premis es farà durant el mes de Juliol del 2024.

OBRES

Una fotografia per autor a cada una de les convocatòries si no hi ha indicacions al contrari. (excepte Ral.li, que poden ser 3 fotos).

Es recomana no publicar les fotografies a concurs en xarxes socials abans de coneixer les deliberacions del Jurat.

EDICIO DE FOTOS

Nomes es permetran  a la foto en concurs l’edició bàsica de les fotografies

No es permeten modificacions de la foto que modifiqui l’aspecte original de la mateixa (afegir o eliminar elements que no hi son a la foto original, excepte per neteja de taques de sensor).  

Les fotos no hauran de portar cap mena de marca d’aigua, firma o nom sobreimprés a la fotografía.

AUTORIA i DRETS

Totes les fotografies han de ser preses pel propi autor. Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets d’imatge i de qualsevol possible reclamació. No s’admetran fotografies presentades en altres convocatòries. En cas de reclamació s’hauran d’enviar els fitxers RAW o l’arxiu original de les fotografies presentades.

TRAMESA

La tramesa es farà mitjançant la pàgina web de le Llif en el seu apartat “Participa-enviar Foto”.

Serà necessari que cada participant tingui un compte amb Gmail per poder fer la tramesa de les imatges i estar prèviament inscrit en la llista de participants.  En cas contrari no podrá fer la tramesa de la imatge.

En aquesta pàgina i en el període de tramesa, hi haurà un enllaç a un formulari de Googe Forms en el qual serà OBLIGATRÒRIA la tramesa de les següents dades:  correu electrònic , escollir el vostre nom de la llista d’inscrits i grup al que pertany, Títol de la foto i una foto per participant. Es necessari (per no alentir la validació de les fotos presentades) posar també el títol de la foto al nom de l’arxiu pujat.  El formulari obligarà a omplir totes les dades per poder enviar la foto.  Les dades podran ser confirmades i en cas de dubte, es demanarà al representant del grup la informació necessària.

El format de la foto serà sempre en format JPG i un màxim de 10 MB per foto (per no saturar el servidor)

Totes les fotografies hauran de ser fetes amb data posterior al 7 de Juliol del 2023, incloses les de la Convocatòria Lliure. Exceptuant les fotos del Ral.li que hauran de ser fetes entre el dia 31 de Maig del 2024 i el 3 de Juny del 2024, que son els dies de la convocatòria.

Les fotgrafies que no compleixin amb aquestes normes no seran admeses a concurs per la Comissió del Jurat.

Condicions particulars de les convocatòries de Lliure i Ral.li

Tema Lliure:

En Aquesta convocatòria la edició i el tema serán lliures. ES manté la data de captura, que haurà de ser posterior al 7 de Juliol del 2023

Ral.li:

Les característiques del Ral.li seran les següents:

 • El Ral.li esta organitzat per la LLIF en col·laboració amb la Farinera Centre d’arts Visuals de Vic. Els 3 temes els triarà el Sr. Miquel Bigas ( President i un dels jurats de la Farinera de Vic)
 • Duració del  ral.li : 3 dies:
  • El divendres dia 31/05/2024 es fan públics els temes
  • Inici : des de el moment que es fan públics els temes
  • Final: El dilluns dia 3/06/2024 a les 23:59h
 • Sense Límit geogràfic.
 • Les fotos s’enviaran telemàticament a l’enllaç de la web de la LLIF
 • Es permet edició bàsica. No es permet alterar la realitat fotografiada.
 • Veredicte: serà obert i en directe a La Farinera. Els tres jurats seran escollits per la Farinera de Vic.
 • Premis:
  • Premi a la millor foto de cada tema
  • Premi a la millor col·lecció.
  • El jurat haurà de puntuar totes les col·leccions presentades ( i només les col·leccions) i aquesta serà la que contarà per la classificació de la LLIF . Les fotos presentades s’enviaran als membres del jurat dies abans del veredicte perquè puguin analitzar-les prèviament.

COMISSIÓ DE JURAT

La comissió de Jurat està formada per una persona de cada Associació o grup. La seva feina serà avaluar cada fotografia presentada per si compleix amb les Bases publicades i amb el tema en concurs. En cas de dubte, la Comissió podrà demanar al participant la presentació del seu arxiu original o RAW. Les seves decisions seran inapel·lables.

TERMINI D’ADMISSIÓ

La data d’admissió serà desde laes 0:00h del dis en que s’inicia la Convocatòria fins les 24:00 del darrer dia de la convocatòria. També estarà indicada en la web de Llif.cat i en l’enllaç de pujada de fotos.

VEREDICTE

Els veredictes els faran un Jurat compost per persones alienes a l’associacions de la Llif i a les Associacions Participants, d’entitats, associacions, col·lectius o professionals relacionats amb el món fotogràfic. Les seves decisions seran inapel·lables.

PUNTUACIONS

Cada jurat valorarà la fotografia en 2 -10  punts. El màxim per assolir de cada participant serà doncs de 30 punts.

Per a la classificació d’entitats, només es tindran en compte les puntuacions dels cinc primers classificats de cada entitat a cada convocatòria.

PREMIS

Hi haurà tres classificacions:

General Individual:

Primer Premi:  Trofeu i 250 €

Segon Classificat. Trofeu i 150 €

Tercer Classificat: Trofeu i 75€

Associacions:

Primer Classificat: Trofeu i 125€

Individual altres categories

Infantil, Sènior i Debutant:  Diploma

Es lliurarà també Diploma als/les  guanyadors/es de cada convocatòria

En cas d’empat, es valoraran punts extres en funció de les puntuacions parcials donades per cada jurat en cada convocatòria.

DRETS

Totes les obres mantenen el drets del propietari. La Llif es reserva el dret de publicar-les al web de la Llif, amb el nom de l’autor i la puntuació obtinguda, si s’escau.

Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt per la Junta Directiva. El fet de participar en el concurs, comporta l’acceptació d’aquestes bases.

error: El botó dret està desctivat