Bases LLiga Intercomarcal de Fotografia

5ª Edició 2021-2022

PARTICIPANTS

Els participants de la lliga Intercomarcal de Fotografia (a partir d’ara, LLIF) seran exclusivament els Socis/es de les diferents associacions que vulguin participar sense limitació de edat. La participació es gratuïta pels participants.

S’estableixen  quatre categories:

 • Infantil: tots els participants que en data 15 de Juliol de 2021 tinguin 14 anys o menys
 • Sènior : tots els participants que en data 15 de Juliol de 2021 tinguin 65 anys o mes
 • Debutants: Tots els participants nouvinguts a la lliga que no hagin presentat cap foto en edicions anteriors.
 • General: Tots els participants. Un Participant pot concórrer a més d’una categoria si compleix amb les condicions.

OBRES

Una fotografia per autor a cada una de les convocatòries si no hi ha indicacions al contrari. (excepte Ral.li, que poden ser 3 fotos). Es recomana no publicar les fotografies a concurs en xarxes socials abans de conèixer les deliberacions del Jurat.

AUTORIA i DRETS

Totes les fotografies han de ser preses pel propi autor. Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets d’imatge i de qualsevol possible reclamació. No s’admetran fotografies presentades en altres convocatòries. En cas de reclamació s’hauran d’enviar els fitxers RAW o l’arxiu original de les fotografies presentades.

Totes les obres mantenen el drets del propietari. La LLIF es reserva el dret de publicar-les al seu web, amb el nom de l’autor i la puntuació obtinguda si s’escau.

TRAMESA

Les imatges s’enviaran mitjançant el web: www.llif.cat , en la secció “Participa_enviar Foto”.  La web indicarà un enllaç a Dropbox on es podrà penjar la foto a concurs. 

Format de la foto:  Tipus d’arxiu serà JPG, l’espai de color i les mides seran lliures (Es recomana espai de color sRGB i 2100 px. el costat llarg) La Lliga es reserva el dret de modificar les mides o l’espai de color o altres metadades per millorar i uniformar la tramesa als jurats.

Marques d’aigua : No estaran permeses les marques d’aigua o noms visibles en la fotografia a concurs.

Data de la foto : La data de les fotografies haurà de ser posterior al 15 de Juliol del 2021

Nom de la foto: la foto portarà tres dígits i un títol en aquest format:  ABBTitol.jpg en el qual el numero A serà el numero de las Associació i el BB serà el numero de identificació del participant

Els números de la associacions seran:

 1. Grup Fotogràfic Roda i Masies
 2. Agrupació Fotogràfica de Tona
 3. Grup Fotogràfic Manlleu
 4. Grup Fotogràfic Abadesses
 5. Agrupació Fotogràfica del Voltreganès
 6. Agrupació Fotogràfica de Ripoll

El Títol es recomana que sigui un text de 2 o tres paraules (mai un numero) que descrigui la foto presentada, així donem més força a la fotografia

Exemple:  134ComUnTro.jpg  o 134_Com_un_tro.jpg  o 134Com Un Tro.jpg  , eviteu noms com per exemple 134DSC000987.jpg

Els arxius que no compleixin amb aquestes normes no seran admeses a concurs.

COMISSIÓ DE JURAT

La comissió de Jurat està formada per una persona de cada Associació o grup. La seva feina serà avaluar cada fotografia presentada per si compleix amb les Bases publicades. En cas de dubte, la Comissió podrà demanar al participant la presentació del seu arxiu original o RAW. Les seves decisions son inapel·lables.

EDICIO DE FOTOS

Nomes es permetran  a la foto en concurs l’edició bàsica de les fotografies. 

No s’admetran fotomuntatges (alteracions de la imatge, o de part / s d’aquesta, que impliquin que la fotografia passi a reflectir una realitat diferent de la fotografiada). No es podran afegir o eliminar elements que modifiquin la seva composició original (excepte per neteja de partícules del sensor i/o aberracions óptiques i cromàtiques).  

TERMINI D’ADMISSIÓ

La data d’admissió de les fotos de cada Convocatòria està indicada en la web de liif.cat

VEREDICTE

Els veredictes els faran un Jurat compost per persones alienes a la LLIF i a les Associacions Participants, d’entitats, associacions, col·lectius o professionals relacionats amb el món fotogràfic.

PUNTUACIONS

Cada jurat valorarà la fotografia en 1 – 6 punts. El màxim per assolir de cada participant serà doncs de 18 punts. Per a la classificació d’entitats, només es tindran en compte les puntuacions dels cinc primers classificats de cada entitat a cada convocatòria.

PREMIS

General Individual:

 • Primer Premi:  Trofeu i 250 €
 • Segon Classificat. Trofeu i 150 €
 • Tercer Classificat: Trofeu i 75€

Associacions:

 • Primer Classificat: Trofeu i 125€

Individual altres categories

 • Infantil, Sènior i Debutant:  Diploma

Es lliurarà també premi a cada guanyador de cada convocatòria. En cas d’empat, es valoraran punts extres en funció de la puntuació parcials donades per cada jurat en cada convocatòria.

 

Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt per la Junta Directiva. El fet de participar en el concurs, comporta l’acceptació d’aquestes bases.