Bases LLif 2020-2021

PARTICIPANTS

Tothom que ho desitgi i sigui soci de les associacions que formen la lliga intercomarcal.

IDENTIFICACIÓ I TRAMESA

Les fotos s’han d’enviar mitjançant el web www.llif.cat dins la secció “participa”
Les obres han de ser fetes del 01 d’agost del 2020.

Cada participant podrà enviar 1 fotografia.

El nom del fitxer ha de seguir la següent nomenclatura:

ABBtitol.jpg (tres digits numérics seguits per identificacio del participant i un text que indiqui el titol de la foto)

On:

A : Numero d’Associacio

BB: Numero de Participant

titol: títol de la fotografia 

Exemple: 401titol.jpg

Entre els tres digits numèrics que defineixen el participant NO hi pot anar cap simbol, guió o espai. 

Entre els 3 digits numérics del  participant i el titol s’hi admet qualsevol simbol i fins i tot un espai en blanc

Numero de Associació 

1-  per Grup Foogràfic de Roda i Masies

2- per Agrupació Fotogràfica de Tona

3- per Grup Fotogràfic Manlleu

4- per Agrupació Fotogràfica de St Joan de les Abadesses

5- per Agrupació Fotogràfica del Voltreganès

6- per Agrupació Fotogràfica de Ripoll

FORMAT

S’hauran de presentar en format digital, concretament en *.jpg. No hi ha limitacions de tamany de la fotografia

L’espai de color ha de ser sRGB i no hi pot haver cap marca d’aigua ni Copyright.

IMPORTANT
Una Comissio formada per un membre de cada agrupacio serà l´ encarregada de rebutjar,
d’acord amb el seu criteri , les fotos presentades que no s’ajustin a les bases.

CONDICIONS

Només s’admetran els ajustos bàsics d’edició:

Correccions d’ajustos de contrast, saturació, lluminositat, claredat, enfocament, reducció de soroll digital, re-enquadrament, eliminació de vinyetatge, neteja de partícules i aberracions òptiques, conversió al blanc i negre, retalls, etc.), incloent el tractament HDR, doble exposició, focus stacking.

No s’admetran fotomuntatges (alteracions de la imatge, o de part / s d’aquesta, que impliquin que la fotografia passi a reflectir una realitat diferent de la fotografiada). No es podran afegir o eliminar elements que modifiquin la seva composició original.

No s’admetran Fotografies realitzades amb dron.

En el cas de dubtes es demanaran els arxius RAW de les fotografies o els JPG originals.

La no presentació de l’arxiu original, en aquest cas podrà suposar la desqualificació de la fotografia.

PREMIS

Primer Classificat: 250 € + Trofeu

Segon Classificat: 150 € + Trofeu

Tercer Classificat: 75 € + trofeu

Millor Associació: 125 €

Diplomes al millor debutant a la lliga i millor classificat major de seixanta-cinc anys.

DRETS

La lliga intercomarcal de fotogràfia (LLIF) no farà ús de les fotografies presentades sota cap
circumstància a excepció de:

L’exhibició de les imatges presentades sota l’estricte criteri d’il·lustrar la notícia del concurs

Cap dret de reproducció de les imatges serà transferit al LLIF.

RESPONSABILITAT

Els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i l’originalitat de les imatges enviades.

Els autors es fan també responsables del contingut de les imatges enviades.

L’organització del concurs es reserva el dret de resoldre els casos no previstos a les bases.

La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució inapel·lable del jurat.

Junta de la lliga intercomarcal de fotogràfia