Reserva

Novembre 2021: AFR Terror

És el sentiment de por o fòbia en la seva expressió màxima. L’objectiu es provocar sensació de por extrem a l’espectador. Fes que la teva fotografia transmeti terror.

Juny 2022: Arquitectura moderna del segle XXI

Les fotografíes han d’expressar una visió personal de l’arquitectura i l’Urbanisme Modern del Segle XXI
Construccions impressionants, singulars que s’han convertit en emblemes del nou urbanisme i de les ciutats.
Característiques de l’arquitectura Moderna:
Simplicitat, Transparència, Ús de línies, Grans espais oberts i finestrals, asimetría intencionada

S’entendrà com Arquitectura Moderna del Segle XXI totes aquelles construccions des de la darrera década del segle XX fins l’actualitat (1990- actualitat; des de les Olimpíades de Barcelona fins avui)

Octubre 2021 : GFM Color Protagonista

Un Color protagonista
El tema es lliure. La condició sine qua non és que en la foto hagi un color que sigui clarament el protagonista.
No necessàriament ha d’ocupar gran part de l’escena. Pot haver-hi més d’un color. No obstant, un ha de ser clarament el protagonista.
IMPORTANT: No es permet la tècnica del cut-out (desaturat selectiu)