GFRM

Juny 2022: Arquitectura moderna del segle XXI

Les fotografíes han d’expressar una visió personal de l’arquitectura i l’Urbanisme Modern del Segle XXI
Construccions impressionants, singulars que s’han convertit en emblemes del nou urbanisme i de les ciutats.
Característiques de l’arquitectura Moderna:
Simplicitat, Transparència, Ús de línies, Grans espais oberts i finestrals, asimetría intencionada

S’entendrà com Arquitectura Moderna del Segle XXI totes aquelles construccions des de la darrera década del segle XX fins l’actualitat (1990- actualitat; des de les Olimpíades de Barcelona fins avui)