Novembre 2023: Calma GFRM

La «calma» fa referència a un estat de tranquil·litat, serenitat i absència d’agització o pertorbació. En aquest estat, les emocions i els pensaments queden en repòs, creant una sensació de pau interior. La calma es manifesta tant a nivell emocional com en l’entorn físic. És un estat en el qual les tensions i les preocupacions es redueixen, permetent un moment de relaxació i quietud.

En aquesta convocatòria, l’objectiu és transmetre la calma en totes les seves formes i dimensions. Ja sigui a través d’un paisatge natural que convidi a la reflexió, d’un retrat que reveli la pau interior d’una persona o de la senzilla quietud d’un objecte inanimat, cada fotografia ha de capturar el moment de quietud que evoca una sensació de serenitat en qui l’observa.

Els fotògrafs han de ser creatius en cercar moments i situacions que puguin ser construïts per transmetre una sensació de calma. La llum, l’ombra, els colors i la composició són eines poderoses per crear imatges que despertin una sensació de relaxació i benestar en l’espectador.

Michael McKenna

error: El botó dret està desctivat